Welkom op de website van Goudsblom expertise

Wanneer meten, weten is

De bouwkundige vooropname, voor wie?

Met een bouwkundige vooropname leggen we de bouwtechnische staat van een pand vast. Met onze bouwkundige vooropname en daarbij behorende metingen bedienen we verschillende segmenten:

Zakelijke markt

Een bouwkundige vooropname (of wanneer van toepassing een meer specifieke meting) kan zeer van nut zijn voor bouwbedrijven, gemeenten, sloopbedrijven, hoogheemraadschappen en woningcorporaties. De Goudsblom-metingen geven u zekerheid, zijn onafhankelijk en rechtsgeldig. U kunt alle informatie binnen 24 uur terugvinden via uw eigen login op ons digitale platform. Goudsblom Expertise werkt alleen met professionals met aantoonbare ervaring. Zo kunnen wij een perfect uitgevoerde bouwkundige vooropname garanderen.

Vraag hier uw offerte aan.

Verzekeraars

Verzekeraars kunnen via een aanvraag op onze website toegang verkrijgen tot het digitale platform waar alle gegevens uit de bouwkundige vooropname nauwkeurig en overzichtelijk worden vastgelegd. Via de eigen login maken we eenvoudig alle rapportages en meetgegevens inzichtelijk.

Vraag hier uw offerte aan.

Particulieren

Een bouwkundige vooropname (of wanneer van toepassing een meer specifieke meting) kan van nut zijn wanneer er in de directe omgeving van uw woning bouwwerkzaamheden als afgravingen, sloopwerk, grondwateronttrekking en heiwerkzaamheden worden uitgevoerd, bij het aanleggen van verkeersdrempels of wanneer er sprake is van zwaar transport. Onze metingen kunnen een houvast bieden wanneer er door deze werkzaamheden schade aan uw woning optreedt. Metingen geven u zekerheid, zijn onafhankelijk en rechtsgeldig. Wanneer u het niet eens bent met de bouwkundig nulmeting van een van onze collega’s, voeren wij natuurlijk graag een contraexpertise uit.

Vraag hier uw offerte aan.

 

Uw bouwkundige nulmeting laten uitvoeren door een partij met jarenlange ervaring? Vraag op de website een offerte aan, bel direct Goudsblom Expertise: 072 2020210 of mail naar offerte@goudsblomexpertise.nl