Welkom op de website van Goudsblom Expertise

Wanneer meten, weten is 

Het Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig, zowel prive als zakelijk. Wij proberen er alles aan te doen om onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan.
 
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.  
 
Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat ons werk bestaat uit controle in woningen / panden en uw zorgen. Goudsblom Expertise blijft bereikbaar. Telefonisch via 072-2020210 en via email op info@goudsblomexpertise.nl
 
Het nieuwe Protocol Samen veilig doorwerken biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.
 
Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat:
* bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven,
* bewoners en onze inspecteurs niet verkouden of ziek zijn,
* er 1,5 meter afstand wordt gehouden
* indien mogelijk, de deuren alvast geopend kunnen worden en gordijnen uit de hoek te schuiven, zodat de inspecteurs zo min mogelijk iets hoeven aan te raken
 
De partijen vinden dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt. Daarom is er de komende periode intensief overleg met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen.
 
Het protocol Samen veilig doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, NEPROM, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.