Welkom op de website van Goudsblom Expertise

Wanneer meten, weten is

Het NIVRE 
 
Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, beheert de Registers van schade-experts, risicodeskundige en coördinatoren fraudebeheersing. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens het Permanente Educatie programma te volgen, om de inschrijving te behouden. Op de website van het NIVRE vind u alle infomatie over het doel en de activiteiten van het NIVRE en andere relevante zaken met betrekking tot expertise, inspectie en taxatie in de meest brede zin van het woord.
 
Goudsblom Expertise en het NIVRE 
 
Eigenaar dhr. M.A.J. Goudsblom is geregistreerd als NIVRE Register Expert opname (bouwkundig) tevens als enige contra expert opname (bouwkundig) geregistreerd onder nummer 09-2587. Goudsblom Expertise is als bedrijf aangesloten bij het Platform ZO (zelfstandig ondernemers) van De Kamer van het NIVRE. Door ons te confermeren aan het NIVRE waarborgen wij onze kwaliteit, deskundigheid, integriteit en eenduidigheid. Alle werkzaamheden die wij verrichten worden conform de richtlijnen van het NIVRE uitgevoerd. Aansluiting bij het Platform ZO van de Kamer van het NIVRE geeft ons het recht om het beeldmerk van het NIVRE te mogen gebruiken op onze website, briefpapier, visitekaartjes en andere commerciële uitingen.
 
Voor meer informatie over het NIVRE, Het Register en Kamer Werkgevers kunt u terecht op de website www.nivre.nl.
 
 
Uw bouwkundige nulmeting laten uitvoeren door een partij met jarenlange ervaring? Vraag op de website een offerte aan, bel direct Goudsblom Expertise: 072 2020210 of mail naar offerte@goudsblomexpertise.nl