Welkom op de website van Goudsblom Expertise

Wanneer meten, weten is

Bouwkundige nulmeting

Met een bouwkundige nulmeting, bouwkundige vooropname of ook wel de bouwkundige opname wordt de bouwtechnische staat van een pand vastgelegd. Zie onze portfolio welke projecten Goudsblom Expertise inmiddels heeft uitgevoerd.

De bouwkundige nulmeting geeft u zekerheid. De bouwkundige opname is onafhankelijk en rechtsgeldig.

Vraag hier uw offerte aan.

De nulmeting van Goudsblom Expertise brengt de staat van de constructieve delen aan zowel de binnen- als de buitenzijde van uw object in kaart. Alle relevante bouwgebreken en risicofactoren worden nauwkeurig geïnspecteerd en digitaal vastgelegd. Voorkom onterechte schadeclaims en discussie achteraf met een bouwkundige nulmeting.

De panden worden binnen en/of buiten door dhr. M.A.J. Goudsblom NIVRE-re bouwkundige opname en volgens de richtlijnen van het NIVRE geïnspecteerd.

Gespecialiseerd in o.a. het opnemen van monumentale gebouwen, woonboten, kerken, ziekenhuizen en andere bijzondere objecten. 

De bouwkundige nulmeting, voor wie?

Aannemers
Verzekeraars
Gemeenten
Hoogheemraadschappen
Bouwbedrijven
Woningcorporaties
Particuliere woningbezitters
Eigenaren van zakelijk onroerend goed

Wanneer laat u een bouwkundige nulmeting uitvoeren?

Een bouwkundige vooropname kan van nut zijn wanneer er in de directe omgeving van bestaande woningbouw, appartementencomplex, schoolgebouw, bedrijfspand of ander object bouwwerkzaamheden als afgravingen, sloopwerk, grondwateronttrekking en heiwerkzaamheden worden uitgevoerd, bij het aanleggen van verkeersdrempels of wanneer er sprake is van zwaar transport. De bouwkundige nulmeting kan een houvast zijn wanneer er door deze bouwwerkzaamheden schade aan uw object optreedt. Denk aan het loslaten van stuc- of tegelwerk of aan scheurvorming in de gevel. De nulmeting dient als leidraad bij de afwikkeling van opgelopen schade.
  

Goudsblom Expertise

Goudsblom Expertise staat garant voor een nauwkeurige bouwkundige nulmeting. We rapporteren per verdieping en brengen de ruimtes apart in kaart. Eventuele waargenomen bouwgebreken worden zowel in tekst als in beeld in uw dossier verwerkt. Alle informatie is binnen 24 uur inzichtelijk via uw eigen login op ons platform. Goudsblom expertise werkt alleen met professionals met aantoonbare ervaring. Zo kunnen wij een perfect uitgevoerde bouwkundige nulmeting garanderen. Uiteraard worden al onze bouwkundige nulmetingen uitgevoerd door een NIVRE-register expert zelf ofwel onder het toezicht van deze expert. Zo bent u zeker van een rapportage die voldoet aan de NIVRE-normering.

Uw bouwkundige nulmeting laten uitvoeren door een partij met jarenlange ervaring? Vraag op de website een offerte aan, bel direct Goudsblom Expertise: 072 2020210 of mail naar offerte@goudsblomexpertise.nl